black and gray escalator inside building

APARAT PSYCHICZNY

A więc zamiast specjalnej aparatury instalowanej każdemu osobno — masowe stosowanie specjalnych środków chemicznych, np. w formie dodatków do niektórych powszechnie spożywanych pokarmów.Nie będziemy tu zastanawiali się nad biochemicznymi przesłankami podobnej perspektywy. Mogliby powiedzieć coś na ten temat biochemi­cy czy lekarze. Z psychologicznego punktu widzenia ważne jest nato­miast co innego: co właściwie może podlegać tego rodzaju kontroli, jak daleko może ona sięgać?Rzecz jasna, że na takie pytanie nie możemy odpowiedzieć w sposób dokładny, ale możemy, biorąc pod uwagę właściwości ludzkiego „apa­ratu psychicznego”, określić pewne granice takiej kontroli. Upraszczając nieco rzecz, można to ująć w sposób następujący: czy za pomocą elektrycznej stymulacji bądź też za pomocą środków farmako­logicznych można będzie kiedyś, w przyszłości, zupełnie dowolnie s t e- rować ludzkim zachowaniem się i czynnościami psychicznymi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *