Purple all cast dumbbells on marble surface

Co to jest wskaźnik Pearla

Wskaźnik Pearla określa skuteczność metody antykoncepcji. Wskaźnik ten został opracowany już w roku 1932, a jego nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego biologa Raymonda Pearla, który był twórcą równania pozwalającego obliczyć skuteczność środków antykoncepcyjnych. Czytając informację jaki jest wskaźnik Pearla każda kobieta, która stara się wybrać najlepszą dla siebie metodę antykoncepcji otrzymuje informację na temat ryzyka zajścia w ciążę przy stosowaniu danej metody antykoncepcji. W przypadku, kiedy wskaźnik Pearla wynosi 1 oznacza to, że jeżeli dany środek antykoncepcyjny stosowało 100 kobiet, to tylko jedna z nich zaszła w ciążę. W dużym skrócie im wskaźnik Pearla jest niższy, tym metoda antykoncepcji jest bardziej skuteczna. Na opakowaniach środków antykoncepcyjnych zamieszczane są dwie liczby, jedna z nich dotyczy osób, które przy stosowaniu danego środka wykazywały się dużą dyscypliną (np. kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne pamiętały o ich codziennym zażywaniu), druga liczba oznacza osoby mniej zdyscyplinowane czyli na przykład zapominające o zażyciu tabletki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *