woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Aby dokładniej zbadać wpływ doświadczenia na spostrzeganie, trzeba by przeprowadzać odpowiednie eksperymenty już w najwcześniejszych stadiach rozwoju, bezpośrednio po przyjściu dziecka na świat. Ale tu natrafiamy na trudną do pokonania przeszkodę — niemowlę me jest przecież zdolne do wykonania jakichkolwiek skoordynowanych ru­chów, a wobec tego nie mamy podstaw do stwierdzenia, czy i co jest w stanie spostrzec. Badać spostrzeganie można dopiero wtedy, gdy po­wstają odpowiednie możliwości wykonawcze, w oparciu o które można ocenić, co zostało spostrzeżone. Istnieje sposób ominięcia tego rodzaju trudności: powstrzymanie pro­cesu nabywania doświadczeń w zakresie widzenia do czasu, dopóki nie rozwiną się odpowiednie możliwości wykonawcze. Sposób ten nie na­daje się wprawdzie do stosowania na ludziach, ale można wykorzystać istoty bardzo pod względem anatomicznym do ludzi podobne, mianowicie szympansy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *