woman using dumbbells

CZYNNOŚCI BADAWCZE

Zapoznawanie się z przedmiotami przy pomocy wzroku przypomina pod wielu względami zapoznawanie się z przedmiotami przy pomocy zmysłu dotyku i zmysłu kinestetycznego. Ilustruje to dalszy ciąg opisa­nego eksperymentu. Oto dziecko 3—4-letnie miało zapoznać się doty­kowo z przedmiotem, którego nie mogło widzieć, ponieważ znajdował się za zasłoną. W tym celu wykonywało ono ruchy manipulacyjne (to­czenie, ciągnięcie, pchanie) bardzo nieadekwatne do tego celu i nie dostarczające zbyt wielu informacji. Nieco starsze dziecko zaczynało już wykonywać ruchy badawcze, ale jeszcze mało skuteczne — chwy­tało przedmiot i trzymało go w ręku. Dopiero około 6—7 roku życia pojawiły się, oprócz czynności charakterystycznych dla młodszego wie­ku, również bardziej rozwinięte Czynności badawcze — obmacywanie przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *