topless man in black shorts carrying black dumbbell

DEFEKTY OSOBOWOŚCI

Defekty osobowości wyrażają się także w_ niemożności rea­lizacji własnych celów życiowych — w stałym poczuciu nieszczęśliwości, niezadowolenia z siebie i z otoczenia. Dość często przybierają też formę agresywną: występują wtedy silne i zgeneralizowane uczucia wrogości czy nienawiści, które pobudzają człowieka do przeciwstawiania się po­rządkowi prawnemu społeczeństwa i przeradzają się w czyny prze­stępcze. Szczególnie drastycznym wyrazem takich uczuć są akty prze­mocy i destrukcji. Nierzadko też agresja kieruje się ku samemu sobie, prowadząc do aktów samobójczych. Coraz wyższe wskaźniki przestęp­czości i samobójstw, dające się zaobserwować w wielu współczesnych społeczeństwach, dowodzą, że defekty, o których tu mowa, stają się coraz powszechniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *