assorted gym equipment inside the gym

DWA TYPY IMPREZ

Czas wyjaśnić o co nam. chodzi.’ Porządek igrzysk opiera się na jednoczesnym uroczystym skupieniu w jednym miejscu walk o  światowy prymat w wielu ‘ sportowych dyscyplinach. Taka koncentracja i sakralizacja działań pociąga za sobą konieczność przedzielenia poszczególnych igrzysk dużymi odstępami czaso­wymi. Doskonale rozumieli to już Grecy antyczni, od których zaczerpnęliśmy obowiązujące do dziś wzory. Porządek pucharowy rezygnuje z wielkości na rzecz ogranicze­nia się do jednego sportu, w którym jednak walki toczą się przez czas dłuższy i w różnych miejscach. Wydarzenia nie ku­mulują się nadmiernie: przeciwnie, rozciągają się w czasie. Jeśli olimpijskie półfinały i finały rozgrywane są w ciągu kilku’dni, to walki pucharowe rozciągają się na całe sezony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *