woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

DZIECI MŁODSZE

Dzieci młodsze nastawione są do otaczających je przedmiotów i zja­wisk bardzo realistycznie. Interesują się przede wszystkim światem rze­czy a nie światem idei i pojęć. Ich orientacja w rzeczywistości opiera się na bezpośrednim działaniu, na kontakcie zmysłowym z poznawanymi przedmiotami, a doświadczenie jest już dość bogate lecz odnosi się w głównej mierze do zupełnie konkretnych i jednostkowych faktów i zdarzeń.  Dzieci w tym wieku wykazują nieraz zdumiewającą spostrzegawczosc, potrafią zauważyć szczegóły i drobiazgi uchodzące uwagi cz owie a dorosłego, pomijają natomiast ważne cechy zjawisk, gdyz me odróżniają jeszcze w dostatecznym stopniu tego, co istotne, od ubocznych ich wła­sności Sprawia im również trudność ujęcie i zrozumienie obiektywnych stosunków łączących konkretne przedmioty, a tym bardziej myśli i idei zawartych w tekście opowiadania lub czytanki, zwłaszcza jeśli są to relacje logiczne, np. przyczynowo-skutkowe lub czasowe, a me naocznie dostrzeaalne związki przestrzenne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *