two person inside gym exercising

DZIECKO STAJE SIĘ UCZNIEM

Z chwilą podjęcia obowiązku szkolnego dziecko zostaje poddane od­działywaniom zupełnie nowego dla siebie środowiska. Pod wpływem systematycznego i planowego nauczania i wychowania w szkole doko­nują się w jego psychice zasadnicze zmiany i przeobrażenia. Kończy się okres beztroskiego dzieciństwa, światem wewnętrznym dziecka zaczynają rządzić nowe prawa.Przystosowanie się do wymagań szkoły jest niezbędnym warun­kiem dalszych postępów w rozwoju umysłowym, uczuciowym i społecz­nym dziecka, a zarazem ich wskaźnikiem i przejawem. Wskutek dużych różnic indywidualnych w tempie i rytmie rozwoju psychicznego nie wszystkie dzieci wstępujące do klasy pierwszej są w jednakowym stop­niu przygotowane do podjęcia nauki. Stopień przygotowania zależy m. in. od tego, czy uczęszczały czy też nie do przedszkola, czy rodzice otaczali je należytą troską i opieką, czy przechodziły w dzieciństwie jakieś po­ważniejsze choroby itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *