Woman Doing Exercise Inside Gym

EKSPERYMENTALNE KLASY

Niemniej w Polsce tworzy się eksperymentalne klasy dla sześciolatków, próbując zastosować w nich takie metody wychowania i nauczania, które sprzyjałyby rozwojowi aktywności społecznej i uczuć społeczno-moralnych oraz przyspieszały proces interioryzacji uspołecz­nionych norm postępowania, tzn. przyjęcia ich jako własne wewnętrzne zasady regulujące zachowanie. Wyniki tych eksperymentów będzie mo­żna jednak ocenić dopiero po kilku latach pobytu dzieci w szkole, po­równując ich rozwój z rozwojem uczniów z klas kontrolnych.Okres nauczania początkowego, zwany w psychologii rozwojowej młodszym wiekiem szkolnym, można podzielić na dwie fazy.Pierwsza przypada na wiek od siódmego do dziewiątego roku życia, druga — na wiek od roku dziewiątego do jedenastego. Dzieci w każdej z tych faz cechują odrębne właściwości rozwojowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *