group of women doing yoga

JEDNO Z BADAŃ

W jednym z badań, prowadzo­nych przez głośnego neurochirurga kanadyjskiego W. Penfielda, draż­niono w czasie operacji niektóre okolice kory mózgowej, wywołując u pacjenta całe łańcuchy wspomnień — tak realne, jakby zdarzenia miały miejsce w danym momencie. Tak np. jeden z pacjentów relacjo­nował, że słyszy hałasy identyczne ze słyszanymi przed kilku laty, gdy czekał na stacji w określonym mieście, inna znów pacjentka twierdziła, że słyszy głos swojej sąsiadki krzyczącej na córkę. Należy jednak za­znaczyć, że tego rodzaju żywe reakcje uzyskiwano wtedy, gdy drażnio­na część kory była w pewnym stopniu dotknięta chorobą, mianowicie znajdowała się w pobliżu ogniska padaczkowego.Dane takie zdają się otwierać ogromne perspektywy dla przedsię­wzięć mających na celu poddanie ludzkiego zachowania się kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *