assorted gym equipment inside the gym

KAŻDY ZAWODNIK

Nie wygasa,, tylko się zmienia. Myślę np. że każdy zawodnik wysokiej klasy od czasu do czasu wspomina z melancholią swych przyjaciół z pierwszej sportowej paczki, z pierwszych trenin­gów i zawodów. Niewielu z nich. pozostało w sporcie, jeszcze mniej w, otaczającej go grupie. Sport. wyczynowy opiera się na nieustannej zmienności, eliminacji, selekcji. Czas bezlitośnie przerzedza szeregi, wprowadza nowych ludzi. „Stary” zawodnik : nagle uświadamia sobie, żę stoi pośród nieznanych i mu konku­rentów i współtowarzyszy zespołu., Jeśli, uda się przełamać, ba­riery obcości — grupa odżywa, trwa dalej,-kontyńuuje tradycje. > Biada jednak „staremu”, kiedy to się nie uda. Zostaje sam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *