person about to lift barbell

KILKU LIDERÓW JEDNEJ GRUPY

Począwszy od Wojciecha Fibaka, świetnego w deblu, gorszego w grze pojedynczej, aż do owego słynnego piłkarza, który po­dobno niczym jako jednostka się nie wyróżniał, ale w drużynie narodowej przejmował rolę dyrygenta, inspiratora akcji ofen­sywnych, nadającego grze błyskotliwość i charakter, w całym sporcie nieustannie mamy do czynienia z zagadką zespołowości. Na czym polega ta zdolność zgrywania się z innymi, współdzia­łania — na czym polega zespołoWość w sporcie? Napisano na ten temat wiele uczonych rozpraw. Przeprowa­dzono badania i ekspertyzy. Sport najwyższego wyczynu eks­perymentów naukowych nie lubi. Może dlatego bardziej inte­resujące i pogłębione są wyniki studiów-nad* zachowaniem zespo­łowym .drużyn,-załóg i. teamów- niższej klasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *