Woman With Red Top And Black Shorts On Purple Yoga Mat

MARGINES SPRAWY

Wszystko to jednak jest marginesem sprawy. Istota głębszych związków sportu z problemami zatrudnienia leżącemu jego podstaw wychowanie fizyczne, niejako z definicji apelują do człowieka, jako istoty biologicznej Kształ­tują tę istotę przygotowując ją do wysiłków fizycznych, często złożonych, żmudnych i długotrwałych. Sport i wychowanie fi- ” zyczne uczą jeszcze czegoś niezmiernie ważnego: czerpania z te­go przyjemności. Mówiąc najkrócej —‘ w .wysiłek fi­zyczny przestaje być przekleństwem, od ktorego człowiek zurba­nizowanej cywilizacji nauczył się uciekać za wszelką cenę przy pomocy auta, telewizora i biurka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *