woman standing surrounded by exercise equipment

MECHANIZMY I CZYNNIKI REGULACJI

W świetle powyższej analizy okazuje się, że możliwość oddziaływa­nia na człowieka wiąże się z poznaniem prawidłowości, od których za­leży formowanie się struktur nerwowych odpowiedzialnych za przebieg psychicznej regulacji. Struktury takie kształtują się pod wpły­wem doświadczenia, co jednak nie znaczy, że właściwości struktur psy­chicznych są całkowicie przez nie wyznaczone: niemałą rolę odgrywa bowiem to, co człowiek przynosi na świat — konstrukcja i właściwości układu nerwowego. Należy też pamiętać, że człowiek sarn, przez własną aktywność,wpływa w pewnym stopniu na swe losy — a więc jest poniekąd współ­twórcą własnego doświadczenia. Struktury nerwowe warunkujące przebieg psychicznej regulacji lu — wyrażając się krócej — psychiczne mechanizmy regulacji stanowią bardzo złożony układ, który można charakteryzować z różnych punktów widzenia. Jeden z takich punktów widzenia rozpatruje te mechanizmy od strony ich funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *