woman in black sports bra exercising using lat pull down machine

MŁODZIEŻ DORASTAJĄCA

Na podłożu pubertacji powstają takie zjawiska, jak zainteresowanie sprawami seksualnymi i płcią od­mienną, nawiązywanie wzajemnych kontaktów i związków uczuciowych między chłopcami i dziewczętami, pierwsza miłość w jej rozmaitych for­mach i przejawach. Takie objawy i cechy, typowe zwłaszcza dla wcześ­niejszej fazy adolescencji, jak duża pobudliwość emocjonalna, chwiej- ność uczuć i łatwość ulegania krańcowym nastrojom, żywość i inten­sywność przeżyć uczuciowych, przy słabej stosunkowo ich trwałości, nie są jednak uwarunkowane wyłącznie dojrzewaniem seksualnym, lecz w dużej mierze także wrastaniem młodzieży w życie społeczne. Młodzież dorastająca znajduje się w zasadniczo odmiennej sytuacji życiowej niż dziecko w okresie pierwszych lat nauki w szkole pod­stawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *