woman in black shirt and blue denim jeans sitting on black exercise equipment

NA TYM KONIEC

Teraz jest potrzebny inny lider: do organizowania zbiorowej aktywności, rozdzielenia pracy, określenia jej etapów, celów czą- , stkowych i ogólnych. Lider pracy może być jednocześnie lide­rem sympatii, ale raczej jest nim ktoś inny: po prostu zadania są inne. i potrzebne są inne cechy charakteru. Na tym’nie koniec -listy liderów grupy. Bo każda praca — nawet dobrze zorganizowana — może być ulepszona. Można wymyślić nowe, pomysłowe rozwiązania organizacyjne i tech­niczne. Tam, gdzie zakradła się rutyna, potrzebne jest posta­wienie pytania: czy nie można by tego robić inaczej — szybciej, skuteczniej, z mniejszym wysiłkiem?Takie pytania stawia — i próbuje na nie odpowiedzieć — lider inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *