Selective Focus Photography Of Woman In Pink Shirt

NIEUCHRONNY PROCES

Żle jest,, gdy rozpolitykowuje się bardzo jeszcze mło­dych ludzi; dobrze, że nad tym, nieuchronnym dziś przecież procesem, czuwają nauczyciele i. ich organizacje.Przypominając to, nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że ze wszystkich ważnych przedmiotów szkolnych najbardziej ucier­piało wychowanie fizyczne (wychowanie techniczne nie ma- ta­kiego znaczenia). Warto zastanowić się nad tym, dlaczegd tak właśnie się stało. Dlaczego złożonym na ołtarzu lubelskiego’ protestu kozłem ofiarnym stało się wf? Najprostsze przypuszczenie: ponieważ — poza nami/ ludźmi sportu — nikt nie uważa zajęć z wf za rzecz naprawdę ważną: nauczyciele, ani rodzice, ani młodzież.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *