person about to lift the barbel

OPANOWANIE LOGICZNYCH ZASAD

Inhelder, współpracownica Piageta, stawiała przed dziećmi w róż­nym wieku m. in. zadanie poklasyfikowania obrazków przedstawiają­cych różnych ludzi, budowle, drzewa i zwierzęta. Najmłodsze dzieci, 3—4-letnie, łączyły w grupy elementy identyczne: dwa konie, dwie panie, dwa zajączki, a inne przedmioty odkładały, nie wiedząc, co z nimi zrobić. Dzieci 5—6-letnie rozszerzały zakresy swoich klas, gru­pując razem wszystkie drzewa, duże konie i małe koniki, pana i poli­cjanta, bo to „ludzie”. Niektórym dzieciom powyżej 6—7 lat udawało się przeprowadzić podział na 4 obszerne klasy: zwierzęta, ludzie, rośliny i budowle. Jednakże dopiero dzieci 7—8-letnie redukowały klasy do dwóch: istoty żywe i przedmioty.Podobnie też dopiero w młodszym wieku szkolnym dzieci opanowują zasady logicznego dodawania klas, co umożliwia im hierarchiczne pod­porządkowanie jednej klasy drugiej (np. klasy ptaków klasie zwierząt).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *