empty fitness gym

OSŁABIENIE AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA

Osłabienie aktywności człowieka wynikłe ze starczych zmian fizjolo­gicznych jest traktowane jako objaw normalny. Konsekwencję tego fak­tu stanowi zmniejszenie wymagań społecznych stawianych ludziom sta­rym. Obiektywne społeczne warunki życia człowieka starego są dosto­sowane do jego przeciętnych możliwości i same w sobie nie zawierają źródeł konfliktu i frustracji. Trudności w przystosowaniu się do nowych warunków polegają na przebudowie nastawień psychicznych i nawy­ków działania, które utrzymuje się bardzo długo, mimo że fizjologiczne i społeczne ich determinanty przestają działać. Człowiek kierujący się uporczywie utrwalonymi w przeszłości nastawieniami i nawykami, któ­re straciły już swą aktualność, jest narażony na wiele porażek i staje się podejrzliwy wobec ludzi młodszych od siebie. Znacznie lepiej czuje się w gronie rówieśników: zanika wówczas lęk, poczucie niepewności i mniejszej wartości. Wielu ludzi w podeszłym wieku szuka kontaktu ze swymi rówieśnikami, odnajdując w ich gronie właściwe sobie środo­wisko społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *