Woman Doing Exercise Inside Gym

POSTAWA WOBEC SZKOŁY

W sposób zasadniczy zmienia się postawa dziecka wobec szkoły. Przyjęło ono już i zaakceptowało rolę ucznia, zna swe obowiązki i pra­wa, wie, co mu wolno, a czego czynić nie należy. Poznało grono ko­legów i nawiązało więzy uczuciowe z rówieśnikami. Znacznie mniej egocentryczne, nastawione już nie tylko na siebie, własne radości i suk­cesy, lecz także na innych ludzi, chętnie podejmuje działanie, by zrobić przyjemność rodzicom lub nauczycielowi. Okazuje też w szkole ambicję dorównania innym dzieciom lub przewyższenia ich, ale nie szuka po­chwał za wszelką cenę, chce być oceniane sprawiedliwie. Samo próbuje oceniać odpowiedzi kolegów na lekcji i ich postępowanie. Kieruje się też niekiedy społecznymi motywami działania — czyni coś dla dobra grupy lub klasy. Uczeń trzeciej i czwartej klasy jest bardziej wytrwały i cierpliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *