assorted gym equipment inside the gym

POTRZEBA WZMOCNIENIA

W uchwale Plenum GKKFiS z października 1980 po raz pier­wszy napisano wyraźnie o potrzebie wzmocnienia podstawowych’ ogniw kultury fizycznej, t j. tych, „w których się ćwiczy i tre­nuje”. Pierwsza wersja tego tekstu brzmiała odmiennie: mówiła o ogniwach „w których realizuje się zadania wytyczone progra- mem”.Otóż po’ smutnych, a wieloletnich doświadczeniach nauczy­liśmy się podejrzliwie wysłuchiwać tekstów o „realizacji wyty­czonych zadań”. Oznaczało/to coś mglistego i podniosłego za­razem. Tak podniosłego, ze mówienie o zwykłej robocie byłoby bluźnierstwem. W efekcie wytyczone zadania realizowano, a ro­boty raczej nie było lub była marna. ‘

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *