Purple all cast dumbbells on marble surface

PRAWIDŁOWE ODRUCHY

Chociaż jed­nak odruchy były w zasadzie prawidłowe, zwierzęta okazały się prak­tycznie ślepe. Nie potrafiły przyglądać się przedmiotom ani nie reago­wały zmrużeniem oczu na przybliżanie przedmiotu do twarzy, dopoki przedmiot nie dotknął skóry. Pierwsze mrugnięcie w odpowiedzi na zbli­żający się przedmiot nastąpiło dopiero po 5 dniach od zetknięcia ze światłem, ale reakcja ta występowała nieregularnie i dopiero po 48 dniach ustaliła się na dobre. Szympans dobrze znał butelkę z mlekiem i rozpoznawał ją dotykowo bez trudu. Jeśli smoczek dotknął ramienia bądź twarzy, chwytał go i wkładał do ust. Natomiast pierwsze przejawy wzrokowego rozpozna­nia butelki stwierdzono dopiero po 33 karmieniach, tj. po 11 dmąc , a zdolność do reakcji ruchowej na widok butelki nastąpiła po 48 karmie­niach (16 dniach). Trzeba przy tym dodać, że czynności chwytania były bardzo niedokładne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *