Woman Doing Exercise Inside Gym

PRÓBA SIŁ

Dzieci w najstarszej grupie przedszkolnej uświadamiają sobie ponadto, że co­fanie sią przed trudnościami jest oceniane ujemnie przez otoczenie, i to skłania je do wysiłku w działaniu. W związku z przeżywaniem sukcesu niepowodzenia wytwarza się stopniowo u dzieci poziom aspiracji, mniej lub bardziej zgodny z ich realnymi możliwościami.Próbą sił dla dziecka w wieku przedszkolnym są przede wszystkim czynności podejmowane w zabawie. Dzieciom w tym wieku po­wierza sią oczywiście także rozmaite drobne zadania i obowiązki w do­mu i w przedszkolu, najwięcej czasu spędzają one jednak przy zabawie, która stanowi właśnie swobodną, nieskrępowaną formę działalności typową dla tego okresu rozwojowego. Zabawa jest naturalnym przeja­wem aktywności dziecka, akceptowanym społecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *