interior of gym

PRZYWÓDCA

Przywódcą może być jeden człowiek,, jedna, indywidualność zawodnicza, której się inni spontanicznie podporządkowują.’Może też być przywództwo, paruosobowe. W każdym..razie funkcjo­nowanie takiej drużyny opiera się na wybitnej jednostce —- i od niej zależy.        Czwarty typ drużyny należałoby nazwać, choć brzmi to trochę niepochlebnie „zbieraniną”. Jest to drużyna, która powstała z przypadku, z losowych sytuacji, dzięki bardzo różnym okolicz­nościom. I ludzie w niej są bardzo różni. Autor owego referatu zastrzegł się, że w stanie czystym ża­den z nakreślonych tu typów nie występuje. Życie doda jakąś domieszkę, która zakłóci obraz idealny. Nadto trzeba uwzględnić czynnik czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *