Woman Wearing Blue Sports Bra Sitting On Concrete Floor

REAGOWANIE NA GŁOS

Rezygnację: z prób zdalnego stero­wania . ludźmi i sprawami poprzez wielostopniową drabinę’ pośredników. I wyzbycia się •złudzenia wyćwiczonego chyba gdzie indziej: że innej drogi ńie ma. Oprócz tego trzeba nauczyć się sztuki przyciągania do sprawy ludzi spoza pola widzenia, zakreślonego kilkoma związkowymi salami konferencyjnymi w Polsce. Dostrzegania uczciwych i nie-: pokornych,’ tych, „którzy się nie pchają”, ale którzy się auten­tyczni^ ną czymś znają w sporcie.’Na czymś,garnie na. wszystkim, bo ci, co znają się na wszyst kim w – sporcie, są zazwyczaj tylko, chełpliwymi dyletantami. Wychodzi to fatalnie w chwilach kryzysu.Poza tym: reagowania na głos prasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *