person about to lift barbell

SELEKCJA INFORMACJI

Liczba bodźców bombardujących powierzchnię odbiorczą zmysłów znacznie przekracza możliwości reagowania osobnika, nie wszystkie wszakże są dla niego jednakowo ważne. Dlatego też spośród masy dopływających bodźców zostają w pełni odebrane i uwzględnione w działaniu tylko niektóre.Stosunkowo niedawno wykryto jeden z ważnych fizjologicznych me­chanizmów selekcji bodźców. Jak się okazało, niektóre informacje mają zdolność jakby blokowania wejść dla innych informacji. Pouczą o tym następujący, klasyczny już dziś eksperyment. Oto do nerwu słucho­wego kota wprowadzono przez specjalny, wywiercony w czaszce otwór stalowe elektrody, dzięki którym można było rejestrować impulsy elek­tryczne wywołane bodźcami dźwiękowymi. Kiedy kot po operacji przy­szedł do siebie, przeprowadzono serię prób dla zbadania reakcji nerwu słuchowego na bodźce dźwiękowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *