Woman Exercising Bear Body of Water

SPEŁNIAJĄC KRYTERIA

Człowiek spełniający kryteria dorosłości odznacza się ukształtowaną osobowością, która określa jego postępowanie w rozmaitych sytuacjach życiowych. Zdobywane stopniowo w dzieciństwie i młodości doświad­czenia, nastawienia, postawy i system wartości umożliwiają mu wyty­czenie ogólnego planu życiowego, w którym mieszczą się zarówno cele, jak i sposoby ich realizacji. Rozległe doświadczenie społeczne i intelektualne sprawia, że owe plany życiowe odznaczają się realizmem i są konsekwentnie wypełniane. Człowiek dorosły, psychicznie dojrzały, nie zraża się trudnościami, które napotyka na drodze do celu, lecz stara się je przezwyciężyć. Jeśli ma przed sobą dwie lub więcej możli­wości rozwiązania jakiejś sytuacji lub problemu życiowego, podejmuje decyzję zgodnie ze swoim doświadczeniem społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *