Woman Wearing Blue Sports Bra Sitting On Concrete Floor

SPORT A ZATRUDNIENIE

Spró­bujemy. na tym miejscu zastanowić/się czy i jakie związki istnieją między szeroko pojętym; sportem a zatrudnieniem. Wbrew pozorom, związki-te są mocniejsze, niżby, na to wska­zywały dane o etatach w klubach; związkach i organach władz kultury fizycznej w kraju. Bowiem likwidacja’„lewych” etatów zawodniczych, ostra na­wet redukcja płatnego personelu organizacji sportowych w skali ogólnokrajowej, stanowi małą cząstkę problemu. Zapewne rozdete, są etaty trenerów i, ich „asystentów” w niektórych dyscy­plinach: zbyt wielu chętnych do „koordynowania” treningów zza biurka; zbędne wydaje się dublowanie działalności wojewódz­kich wydziałów kultury fizycznej i wojewódzkich federacji spor­tu     itp itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *