Purple all cast dumbbells on marble surface

STOSUNEK CZŁOWIEKA DO INFORMACJI

Można więc powiedzieć, że sto­sunek człowieka do napływających informacji jest czynny i to, co spo­strzegamy, zależy nie tylko od zewnętrznych oddziaływań, ale także od naszych stanów i właściwości, które determinują odbiór informacji. Informacje odebrane i zarejestrowane w formie schematów percep- cyjnych nie pozostają obojętne względem siebie. Nie można ich porów­nać np. do stosu narzędzi zgromadzonych w jakimś magazynie. Informa­cje przyswojone przez nasz umysł tworzą w nim coraz bardziej złożone organizacje. Jedną z najbardziej podstawowych form takich organi­zacji jest organizacja danych zmysłowych, czyli organizacja sen­soryczna.Do badania właściwości takich organizacji psychologowie posługują się nieraz tzw. figurami wieloznacznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *