black and gray escalator inside building

ŚWIADOMOŚĆ SCHYŁKU ŻYCIA

Sama świadomość schyłku życia wywołuje ponadto u człowieka depresję i pesymizm. Stany te nie są jednak nieroz­łącznie związane ze starością, wiele osób w podeszłym wieku zachowu­je bowiem pogodne usposobienie i postawę optymistyczną. Są to właś­nie ci ludzie, którzy zdołali przystosować się do sytuacji człowieka sta­rego. Należy ufać, że psychologia gerontologiczna opracuje niebawem takie metody oddziaływania, które pozwolą większości ludzi przetrwać ostatni etap życia bez konfliktów i trudności.Zastanawiając się nad konsekwencjami, jakie przyniesie ludzkości postęp nauki, koncentrujemy się przede wszystkim na zdobyczach tech­niki. Dlatego nasze wizje przyszłości wypełnione są wyobrażeniami o cu­downych środkach transportu, o automatach, które wykonywać będą za nas pracę i w ułamkach sekund w sposób skondensowany przekazy­wać informacje o głównych odkryciach w określonej dziedzinie nauki, o    wspaniałych fabrykach przetwarzających ropę naftową bądź plankton w znakomite dania zaspokajające gusty najwybredniejszego podniebie­nia itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *