black and gray escalator inside building

TRUDNOŚCI Z CHWYTANIEM

Jak wiadomo, podobne trudności z chwytaniem ma niemowlę. Oto­czenie uważa na ogół, że wynikają one z braku odpowiednich sprawności ruchowych. Tymczasem, jak dowodzą tego przytoczone badania, powód to nie jedyny, okazuje się bowiem, że kierowanie ruchami za pomocą wzroku wymaga osobnego uczenia się, przy czym przesłanką tego ucze­nia się jest określone doświadczenie percepcyjne. Zwróćmy uwagę, jak wolno doświadczenie to się gromadzi; dla rozpoznania prostego przed­miotu — butelki — potrzeba aż 33 powtórzeń! Przytoczone fakty wyraźnie wskazują, że przesłanką widzenia, a sze- rzej — spostrzegania, jest powtarzanie się określonych doświad­czeń, które pozostawiają trwałe ślady w systemie nerwowym. Innymi słowy, określone informacje muszą dochodzić do nas wielekroć, aby stworzyć odpowiednie urządzenia odbiorcze — tzw. schematy per­cepcyjne. Dopiero po utworzeniu takich schematów możliwe jest szybkie i precyzyjne spostrzeganie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *