Woman Exercising

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

Twórczość plastyczna jest swoistym środkiem ekspresji, wyrazem stanów i przeżyć emocjonalnych dziecka. Wiek przedszkol­ny to okres wzbogacania się i różnicowania życia uczuciowego. Poja­wiają się nowe, wyższe jakościowo formy uczuć: uczucia estetyczne i społeczne. Dziecko reaguje emocjonalnie nie tylko na przeżywaną aktualnie sytuację, lecz ustosunkowuje się uczuciowo także do faktów i zdarzeń minionych, wyobrażanych i pomyślanych. Oczywiście e m o- cjonalność dziecka w tym wieku ma jeszcze w dużej mierze charakter afektywny, tzn. dziecko skłonne jest do uczuć silnych, gwałtownych i krótkotrwałych, a wszelkie przeżycia uczuciowe odbi­jają się bezpośrednio w jego zachowaniu, gestach i mimice, nie potrafi ich stłumić i opanować. Niedojrzałość systemu nerwowego, zwłaszcza ząś słabość procesów hamowania, powoduje właśnie tę pobudliwość uczuciową. Uczucia uzewnętrzniają się w śmiechu i płaczu, w ruchach, a wraz z wiekiem coraz częściej w słowach i wypowiedziach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *