interior of gym

UCIECZKI OD SPORTU

Groźne,’wydawałoby się na zawsze .z polskiego słownika usu-. nięte.słowo „bezrobocie”, pojawia się raz po raz w publicznych wypowiedziach. Mowa o przestojach i groźbie wstrzymania pro­dukcji wielu fabryk, o zbędnych instytucjach, do ministerstw włącznie. Równocześnie akcentuje się’fakt, że wiele dziedzin’ życia i gospodarki (zwłaszcza usługi i rolnictwo) mogłoby wchło­nąć z wielkim pożytkiem nadmiar ludzi, gdzie indziej obciąża­jących bezpłodnie budżety, lokale, systemy organizacyjne. Spró­bujemy. na tym miejscu zastanowić/się czy i jakie związki istnieją między szeroko pojętym; sportem a zatrudnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *