barbell on rack

UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

Wówczas też krystalizują się uzdolnienia i zainteresowania oraz posta­wy i światopogląd, motywy i pobudki działania, które stają się dominu­jącymi właściwościami charakteru człowieka. W procesie rozwoju osobowości młodzieży dorastającej zachodzi prze­kształcenie się wymagań zewnętrznych, występujących w formie roz­maitych przepisów i reguł zachowania, w wymagania wewnętrzne, a więc w system potrzeb, motywów i nakazów moralnych, odczuwany przez jednostkę jako wewnętrzny przymus, konieczność postępowania w danych sytuacjach w określony sposób. Jest to więc stadium m o- ralności autonomicznej. Oprócz wymagań młodociani przej­mują od otoczenia różnorodne wzory. Należą do nich postawy, przeko­nania, opinie poszczególnych osób oraz ich sposób bycia: ubierania się, mówienia i zachowania w określonych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *