black and gray escalator inside building

WOBEC TRUDNOŚCI

Wobec przedstawionych powyżej trudności wypada zrezygnować ze ścisłego wskazania i oznaczenia wieku, w którym młodzież staje się dorosła. O dorosłości człowieka stanowi możliwość wzięcia przezeń na siebie wszystkich podstawowych obowiązków pełnowartościowego człon­ka grupy społecznej. Do obowiązków tych należy np. zapewnienie opieki i warunków rozwoju potomstwu, działalność w interesie społecznym, a więc przede wszystkim praca, świadomy udział w życiu politycznym, pogodzenie własnych interesów z interesami grupy społecznej. Możli­wości te ludzie uzyskują w rozmaitym wieku, co spowodowane jest zróżnicowaniem czasu nabywania kwalifikacji zawodowych, uzyskania odpowiedniej bazy ekonomicznej dla założenia rodziny, zdobycia nie­zbędnego minimum doświadczenia społecznego’ itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *