Woman Exercising

ZA DUŻO OGNIW

Niestety pan X i. jego ‘krąg należą do ludzi bardzo zajętych. Dlatego musieli stworzyć sobie spory aparat zastępczy na, miej­scu oraz jego regionalne odgałęzienia. One też stały się ogni­wem pośredniczącym do niższych jednostek . organizacyjnych. Dopiero.tam znaleźli się wykonawcy. Właściwi? Za dużo tych ogniw,- zbyt wiele czynników filtrujących de­cyzje, deformujących je. Zbyt mało osobistego nadzoru, kontroli, ręki na pulsie. Zbyt wiele stopni swobody dla ludzi nieodpo­wiedzialnych. Zbyt wielu pośredników, by ta nieodpowiedzial­ność wyszła na jaw zawczasu, a nie w nagłych, dramatycznych spięciach. Zbyt. duża odległość od „dołu” do „góry”. Zbyt duże opóźnienie we wzajemnym skomunikowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *