black and gray escalator inside building

ZABAWKI I PRZEDMIOTY

Zabawki i przedmioty zastępcze, używane przez dzieci w zabawach tematycznych, reprezentują świat rzeczywistych rze­czy i istot (lalka — dziecko, patyk — koń, krzesło — samochód). Ruchy i czynności wykonywane w zabawie (gotowanie obiadu, podróż pocią­giem, sprzedawanie i kupowanie) są również skrótowe, umowne, dalekie od naturalistycznej wierności i dokładności wzoru. Mimo że czynności te mają charakter symboliczny, a nie są czynnościami realnie użytecznymi, zmierzającymi do określonych rezultatów społecznych, ich źródłem jest środowisko dziecka, konkretna rzeczywistość i stosunki społeczne, w jakich ono żyje. Szczególnie ciekawe dla dzieci w wieku przedszkol­nym są rozmaite formy pracy ludzkiej; wykonywanie czynności zawo­dowych „na niby” kompensuje im prawdopodobnie to, że nie mogą róż­nych zajęć podejmować „na serio” tak jak dorośli, którzy są dla nich wzorami zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *