Man And Woman Holding Battle Ropes

ZABAWY I WYGŁUPY

Zabawy i wygłupy, psie figle — obok wiel- ‘ kiej harówy treningowej, monotonii stu tysięcy powtórzeń tegó samego ruchu, uderzenia, napięcia mięśni. Obok? Czy na pewno? Czy rzeczywiście, koleżeńska zabawa, klubowy styl .życia są tylko ’ doklejone do głównego, celu, jakim są wynikli, sukcesy, rekordy? Bo może stanowi to w’ kręgu ludzi „bardzo młodych niepodzielną całość? Wszystkie badania . doszukujące się źródeł motywacji kariery sportowej wskazują na ważną rolę. tych klu- bowó-koleżeńskich powiązań, na radość bycia w małej dobranej grupie. .Czyżby później to wygasało* przytłumione napięciem walki o sukces, o miejsce na podium, o medal?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *