Purple all cast dumbbells on marble surface

ZANIK AKTYWNOŚCI

Tak więc rozwój psychiczny człowieka dorosłego polega przede wszystkim na gromadzeniu nowych treści i rozbudowie wiedzy o świe- cie otaczającym. Oprócz tego rozwijają się niektóre sprawności, głów­nie mające znaczenie zawodowe, jednakże dzieje się to w stopniu bar­dziej ograniczonym. Wspomniane zastoje w nabywaniu doświadczenia są w istocie przede wszystkim ograniczeniem aktywności poznawczej. Całkowity zanik tej aktywności stanowi zawsze symptom poważnego stanu patologicznego.Po okresie funkcjonowania organizmu człowieka dorosłego na względ­nie wysokich obrotach, następuje wyraźny spadek kondycji fizycznej. Nadchodzi on u poszczególnych ludzi w różnym wieku, zależnie od przebytych chorób, urazów, warunków życia, przeżyć psychicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *