black and gray escalator inside building

ZDOLNOŚĆ SKUPIANIA

Powstaje zatem pytanie, jakie bodźce mają zdolność skupiania na sobie uwagi lub też — formułując to nieco inaczej czym kieruje się osobnik przy selekcji nadchodzących informacji.Systematyczne badania nad cechami bodźców, które zwracają uwagę, wykazały, że właściwość taką mają m. in. nagłe zmiany intensywności (np. okrzyk, głośniejsze lub cichsze niż dotąd wypowiedzenie słów, zmiana barwy przedmiotu, wprawianie w ruch itp.), bodźce o dużej sile (przedmioty duże, głośne), bodźce barwne (przy czym barwy nasycone bardziej przyciągają uwagę niż pastelowe), wysokie dźwięki i in. W różnych sytuacjach praktycznych może zachodzić potrzeba usta­lenia, czy i w jakim stopniu dany rodzaj bodźców mieć będzie zdolność przyciągania uwagi. Sprawa ta interesuje szczególnie np. agencje Re­klamowe. Dla wyjaśnienia skuteczności chwytów reklamowych niektóre agencje posługują się aparaturą rejestrującą ruchy gałek ocznych. Ba­dając je, ustala się, jaki rysunek, kształt czcionek, kolor czy napis bar­dziej zwraca uwagę potencjalnego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *