group of women doing yoga

ZMIANY W ZAINTERESOWANIACH

Zmiany zachodzące w tych zainteresowaniach wynikają na ogół konsekwentnie z jego aktywności, nie są zaś dziełem przypadku. Ta krótka charakterystyka nie odnosi się oczywiście do konkretnego człowieka dorosłego; jest to sylwetka czło­wieka abstrakcyjnego, w której podkreśliliśmy rysy odrębne od właści­wości rozwojowych poprzednich stadiów.Nasuwać się może pytanie, czy człowiek dorosły rozwija się nadal. Odpowiedź nie jest prosta. Rozwój fizyczny, po osiągnięciu szczytowego punktu w wieku 23—25 lat, utrzymuje się na stałym poziomie przez wiele lat, aż do pojawienia się zmian starczych. Jednocześnie stwier­dzamy nieustanny przyrost doświadczenia człowieka w ciągu całego życia. Niezależnie od tego, w jakich warunkach człowiek żyje i jakie ma wykształcenie, styka się stale w codziennych sytuacjach z nowymi zdarzeniami, przedmiotami, informacjami, pochodzącymi np. ze środków masowego przekazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *