A Woman Holding Ropes Beside a Trainer

ZRÓŻNICOWANIE ZABAWY

Nie ma zabawy bar­dziej zróżnicowanej i zindywidualizowanej jak zabawa tematyczna. Na­wet gdy dziecko podejmuje wielokrotnie ten sam temat zabawy, np. bawi się „w dom” lub „w konduktora”, jest to za każdym razem nieco inna zabawa, jakby wiele wariantów jednego motywu, mimo powtarza­nia szeregu stereotypowych czynności. Dziecko zabarwia bowiem zawsze temat, stanowiący podstawę treściową jego zabawy, nowym doświadcze­niem i aktualnymi przeżyciami, stale improwizuje i przekształca ów temat, zmienia go w szczegółach i coraz inaczej go organizuje. Propono­wano nawet nazwać zabawy tematyczne zabawami twórczymi lub ima- ginacyjnymi — ze względu na dużą rolę, jaką w nich pełni wyobraźnia inwencja dziecka. Nie od razu jednak zabawy tematyczne mają charakter zabaw twór­czych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *